FAQ

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jaki dokument zakupu wystawia Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży?

Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży wystawia fakturę VAT (podatek 23%). Faktura wystawiana jest imiennie lub na dane przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Faktura dostarcza jest Kupującemu wraz z towarem.

Nie wystawiamy faktur VAT – marża!

Czy Sprzedawca prowadzi sprzedaż w systemie ratalnym?

Sprzedawca udostępnia możliwość płatności w systemie ratalnym poprzez serwis https://www.platformaratalna.pl/

W celu skorzystania z płatności ratalnej należy poprzez serwis https://www.platformaratalna.pl/ dokonać kalkulacji pożyczki oraz wypełnić wniosek o pożyczkę.

Czy oferowane poprzez Sklep internetowy http://komoorki.pl telefony posiadają zabezpieczenie w postaci blokady simlock oraz polskie menu?

Wszystkie telefonu dostępne w ofercie Sklepu, posiadają polskie menu oraz nie posiadają blokady w postaci simlocka. W przypadku nielicznych telefonów, informacja na temat blokady simlock znajduje się w opisie danego telefonu w karcie produktu.

Czy oferowane poprzez Sklep internetowy http://komoorki.pl telefony są nowe?

Wszystkie telefonu dostępne w ofercie Sklepu, są nowe, nieużywane.

Czy Konsument może odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru?

Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów, gdy:

  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,
  • W przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Do zachowania terminu, czyli termin 14 dni, Konsument wystarczy, że złoży oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@komoorki.pl lub w formie pisemnej na adres: Luma Rent sp. z o.o. ul. Łowińskiego 73/301, 31-752 Kraków.

Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Luma Rent sp. z o.o. ul. Łowińskiego 73/301, 31-752 Kraków.

Czy w przypadku, gdy umowa sprzedaży na odległość została zawarta z Kupującym prowadzącym działalność gospodarczą (zakup na firmę), czy w takiej sytuacji istnieje możliwość odstąpienia od umowy?

Z uwagi, iż Przedsiębiorca nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Z uwagi na politykę spółki, Luma Rent sp. z o.o. dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy również, gdy Stroną umowy jest przedsiębiorca.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jak i towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Luma Rent sp. z o.o. ul. Łowińskiego 73/301, 31-752 Kraków.

W jakim terminie od momentu zawarcia umowy sprzedaży otrzymam towar?

Produkt jest wysyłany w terminie 24-48 godzin od momentu zawarcia umowy sprzedaży w przypadku wybrania płatności za pobraniem.

W przypadku produktu w stosunku, do którego Kupujący wybrał formę płatności „Przelew na rachunek bankowy”, produkt jest wysyłany w terminie 24-48 godzin od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Kupujący jest informowany o na każdym etapie realizacji zamówienia drogą mailową.

W jakim sposób należy zapłacić za zakupiony towar?

Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność za pobraniem przy odbiorze towaru,

c) płatność poprzez system ratalny i-raty (Platforma ratalna).

2. Płatność przelewem należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO BP,
numer rachunku: 04 1020 2892 0000 5102 0677 4329. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

W jaki czasie sprawdzane są wpływy na rachunek bankowy Sprzedawcy?

Sprzedawca prowadzi rachunek bankowy w banku PKO BP.

Przelewy przychodzące są księgowane w 3 sesjach: ok. godziny 11: 00, 15: 00 oraz 18:00. Oprócz tego rachunek bankowy sprawdzamy jest na bieżąco tj. kilka razy dziennie.

Copyright 2013-2019 komoorki.pl
Realizacja: Semarch - marketing internetowy
Sklep internetowy Shoper.pl